UNO ו iRoad משולב

מדריכים מפורטים עם צילומי מסך

מדריך מפורט לעבודה עם חלונות 10 אחרי שמתקינים את התוכנה במחשבספר משתמש      מדריך הפעלת התוכנה     

התקנת הדרייבר בחלונות XP      התקנת הדרייבר בחלונות 7,10     

כיצד לבטל את הדרישה לחתימה דיגיטאלית של הדרייבר בחלונות 8.1  

הורדת תוכן הדיסק בקובץ מכווץ, ניתן לחלץ את הקובץ ולצרוב את הקבצים לדיסק חדש.
התוכנה של חלונות 7 מתאימה גם לחלונות 10

מדריכים מצולמים