UNO ו iRoad משולב

מדריכים מפורטים עם צילומי מסך

מדריך מפורט לעבודה עם חלונות 10 אחרי שמתקינים את התוכנה במחשבספר משתמש      מדריך הפעלת התוכנה     

התקנת הדרייבר בחלונות XP      התקנת הדרייבר בחלונות 7     

כיצד לבטל את הדרישה לחתימה דיגיטאלית של הדרייבר בחלונות 8.1  

הורדת תוכן הדיסק בקובץ מכווץ, ניתן לחלץ את הקובץ ולצרוב את הקבצים לדיסק חדש.

מדריכים מצולמים