iRoad GDR    Full HD     

GDRV1 מבוסס על ה- GDR FULL HD בשילוב משדר אלחוטי המתחבר לגלאי הולנטין 1 המוכר לכולם.
באמצעות אותו משדר מועברת כל מערכת ההתרעות של הולנטין אל ה GDRV1, ההתרעות מושמעות בעברית ומסך המכשיר
מציג את האייקונים בהתאם לסוג ההתרעה הנקלטת ע"י גלאי הולנטין.
מאפיין חשוב נוסף של השילוב הינו האפשרות להשקיט את התרעות הולנטין עד למהירות שקובע הנהג, בד"כ 60 קמ"ש.
השתקה זו מאפשרת לקבל נסיעה שקטה לחלוטין עד למהירות שנקבעה. מעבר אליה מערכת ההתרעות תפעל דרך ה- GDRV1.

ניתן להתקין את גלאי הולנטין מאחורי המראה ולהשקיט את עצמת השמע שלו.

במקביל ה- GDRV1 מאפשר לנהג לצלם את הנסיעה באיכות FULLHD, להקליט את השמע ולקבל התרעות מבוססות GPS
על מיקומי מצלמות מהירות ועוד התרעות בטיחות.
הקלטת הוידאו נשמרת על גבי כרטיס זיכרון, תוכנת הניגון תציג את המסלול על גבי מפה.

תכונות מערכת המצלמה

  FULL HD - הקלטת הנסיעה באיכות הקסימלית, ראה דוגמא   

  הגנת GPS - התרעות על כל סוגי המצלמות, מהירות, משולבות, אור אדום (בינעירוני), נתיב ציבורי

  הגנת GPS - התרעה על נקודות בהן מבוצעת אכיפה ע"י ממלז או מצלמה ניידת או דבורה (בינעירוני בלבד)

  תפריט פונקציות עשיר מאוד להתאמת המכשיר לצרכי הנהג ראה להלן פרוט

  בטיחות - התרעה על עיקולים מסוכנים בכביש, כניסה למנהרות, חציית מסילת רכבת

  התרעות קוליות באיכות גבוהה
  מצלמה - הקלטת הנסיעה בוידאו החל מהדלקת המנוע ועד כיבויו

  שמע - הקלטת השמע ברכב כולל התרעות המכשיר

  חותמת מהירות וזמן - צריבת מהירות הנסיעה תאריך וזמן על גבי סרט הוידאו

  מצבי הפעלה - 3 מצבי התרעה לבחירת הנהג

  WDR - תחום דינמי רחב לאיכות תמונה גבוהה   

  FCWS - התרעת התנגשות ושמירת מרחק  

  LDWS - התרעת סטיה מנתיב   מחיר מומלץ 2190 ש"ח +מע"מ
כולל GDRV1 ויחידת מתאם אלחוטי לחיבור לגלאי הולנטין

לרכישה בחנות המקוונת שלנו כולל התקנה ברכב
להפניה למשווק מורשה חייג 073-7253552 או גלוש לכאן:

תכונות גלאי הולנטין 1

   הגנת רדאר - קליטת רדאר הדבורה ורדאר המצלמה (מולטנובה ) 360 מעלות

  הגנת לייזר - קליטת כל אקדחי הלייזר הפעילים בישראל 360 מעלות

  בחירת תדרים - בחירת תדרי הקליטה של הרדאר

  תקשורת - העברת ההתרעות ממודול הרדאר ליחידת המצלמה בתקשורת אלחוטיתשים לב: המחיר אינו כולל את מחיר גלאי הולנטין 1

GDRV1 FULL HD


מתאם אלחוטיגלאי ולנטין 1 - לא כלול - ירכש בנפרד

סרטים


בקרוב

תכונות

התרעה מבוססת GPS על מצלמות הגאטסו החדשות הפרוסות ברחבי הארץ, ההתרעה מדוברת עברית "מצלמת מהירות, מהירות מותרת 90 קמ"ש".
התרעה כיוונית המושמעת רק בכיוון הרלוונטי לפעולת המצלמה.
מרחק ההתרעה נקבע אוטומטית עפ"י המהירות החוקית בקטע, ככל שהמהירות גבוהה יותר מרחק התרעה גדול יותר.
התרעה מבוססת GPS על מצלמות הגאטסו המשולבות לתעוד מעבר באור אדום ומעבר באור ירוק במהירות גבוהה מהמותר, ההתרעה מדוברת עברית "מצלמת מהירות ואור אדום, מהירות מותרת 90 קמ"ש".
התרעה כיוונית המושמעת רק בכיוון הרלוונטי לפעולת המצלמה.
מרחק ההתרעה נקבע אוטומטית עפ"י המהירות החוקית בקטע, ככל שהמהירות גבוהה יותר מרחק התרעה גדול יותר.

גילוי אקדחי לייזר, התרעה מדוברת עברית "לייזר".
גילוי מלכודת הדבורה המותקנת בניידות גלויות וסמויות, התרעה מדוברת עברית "רדאר דבורה".

גילוי מצלמת הרדאר מסוג מולטנובה F6 המותקנת בניידות סמויות, התרעה מדוברת עברית "רדאר מצלמה".
התרעה מבוססת GPS לפני התקרבות לעקומה מסוכנת בכביש

רגישות קליטת רדאר מקסימלית ברמה זהה לרגישות הגלאי המוכר ולנטיין 1
תוכנה מתקדמת לסינון התרעות שווא, היוצרת גלאי עם מינימום התרעות שווא

אפשרות להגדרת מהירות סף לקבלת התרעות רדאר, רק מעבר אליה תתקבל התרעה בגלאי
במידה והרכב עומד לעבור במהירות הגבוהה מהמהירות החוקית המוגדרת בנקודת המצלמה תשמע התרעת "מהירות חורגת" ב-300 המטרים האחרונים לפני המצלמה.
במידה ומהירות הרכב תאיט למהירות קטנה מהמהירות החוקית, תיפסק התרעה זו.

פונקציות תפריט

תכונות גלאי הרדאר

תכונות מערכת המצלמה

פונקציות תפריט, בצבע ירוק בחירה מומלצת GDR

פתח את כל התפריט | כווץ את התפריט

 • Radar options - אופציות רדאר
  • Threshold - מהירות סף התרעה להתרעות רדאר ולייזר
   • No threshold - אין סף התרעה, התרעות רדאר ולייזר החל ממהירות 0 קמ"ש
   • Adaptive threshold - סף התרעה אדפטיבי - אופציה עתידית
   • Fixed threshold - סף התרעה קבוע, התרעות רדאר ולייזר החל מהמהירות שתקבע ע"י המשתמש

  • Bands - בחירת תחומי תדר להתרעה
   • X - OFF לא בשימוש בארץ כיום, לא להפעיל
   • K -OFF - לא בשימוש בארץ כיום , לא להפעיל
   • KA1 33.8Ghz - ON
   • KA2 34.3 Ghz - ON
   • LASER - ON

  • Threshold speed
   • Threshold speed - כיוון מהירות סף ההתרעה 30-130 קמ"ש 50 קמ"ש
   • Tolerance - 10 - מרווח ביטחון

      
פתח את כל התפריט | כווץ את התפריט
 • Display - קביעת תצורת מסך המכשיר
  • Camera umage - תצוגת וידאו
  • Radar info - תצוגת מסך חשוכה עם נתוני גלאי הרדאר

 • G sensor - חיישן תאוצה
  • lock - קביעת רגישות חיישני התאוצה
   • off - פונקציה מבוטלת
   • low - רגישות נמוכה לזעזוע הרכב
   • meduim - רגישות אמצע לזעזוע הרכב
   • high - רגישות גבוהה לזעזוע הרכב
  • values - הצגת ערכי התאוצה בזמן אמת

 • GPS options
  • warning types - מצב רמת התרעות
   • All - כל ההתרעות
   • All Speed Cameras - התרעה על מצלמות מהירות קבועות וניידות
   • Fixed Speed Cameras Only - התרעה על מצלמות מהירות קבועות בלבד
  • Warning distance - כיוון המרחק ממנו תינתן התרעת "מהירות חורגת"
   • full - התרעת מהירות חורגת החל מנקודת ההתרעה
   • half - התרעת מהירות חורגת החל מחצי המרחק למצלמה
   • off - אין התרעת "מהירות חורגת"
  • Overspeed warning - התרעה על מעבר מהירות במהירות
   • 0-200 - 200 כיוון מהירות ההתרעה
   • Tolerance - 10 מרווח מהירות ההתרעה


 • Firmware update - עדכון תוכנה ובסיס נתונים
  • ON - הפעלת עדכון תוכנה ובסיס נתונים מכרטיס הזיכרון
  • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת זמן

 • Record - אפשרויות הקלטה
  • Time tag on Video - חותמת זמן על וידאו מוקלט
   • ON - הוידאו המוקלט כולל חותמת זמן
   • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת זמן
  • Speed tag on Video - חותמת מהירות על גבי הוידאו המוקלט
   • ON - הוידאו המוקלט כולל חותמת מהירות
   • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת מהירות
  • Shutdown - משך זמן הקלטה לאחר כיבוי מנוע
   • OFF - אין הקלטה לאחר כיבוי מנוע
   • 30 sec - המשך הקלטה של 30 שניות לאחר כיבוי מנוע
   • 60 sec - המשך הקלטה של דקה לאחלר כיבוי מנוע
   • 120 sec - המשך הקלטה של 2 דקות לאחר כיבוי מנוע

 • CVRWS - התרעת התנגשות וסטיה מהנתיב
  • LDWS - הפעלה/ביטול התרעת סטיה מהנתיב
  • FCWS - הפעלה/ביטול התרעת התנגשות

 • Sound - כיוון מערכת השמע
  • Mic - הפעלה/ביטול הקלטת השמע ברכב
   • ON - השמע ברכב יוקלט
   • OFF - השמע ברכב לא יוקלט
  • Beep - ליווי לחיצת כפתור בצליל
   • ON - מופעל
   • off - שקט
  • Volume - כיוון עצמת השמע של הרמקול
   • 1-5 - 5 רמות עצמה
   • off - שקט

 • Exposure - כיוון רמת תאורה
  • EV -2.0
  • EV -1.3
  • EV -0.7
  • EV +0.0 קיץ
  • EV +0.7 חורף
  • EV +1.3
  • EV +2.0

 • Power frequency - כיוון תדר מערכת החשמל
  • 50hz
  • 60hz
  • Auto

 • Date/time set - כיוון שעון ותאריך

 • Language - שפה

 • Format card - מחיקת כרטיס זיכרון
  • YES - לפרמט את כרטיס הזיכרון
  • NO - לא לפרמט את כרטיס הזיכרון

 • Reset - איפוס הגדרות מכשיר
  • YES - איפוס להגדרות המומלצות לישראל
  • cancel - ביטול

 • Version - הצגת גירסת בסיס הנתונים שבמכשיר
  • APP
  • DB

    

מפרט טכני

נתון תכונה
F/2.8 עדשה  
140° מפתח צילום  
2.5”TFT LCD גודל מסך  
H.264 פורמט וידאו  
1920*1080@30fps רזולוציה  
Micro SD, Class6~10, up to 32G. כרטיס זיכרון  
3 axes G-sensor חיישן תאוצה  

מה בקופסא

GDRV1  
מתאם אלחוטי v1adp  
כבל מתח לחיבור ברכב  
תפס הדבקה לחלון 
8G micro SD memory card - מתנה  
מתאם כרטיס זיכרון USB  
מדריך משתמש מקוצר  

מדריכים מפורטים

מדריך משתמש מקוצר 
כיצד לעדכן את המכשיר 
שאלות ותשובות 

אתחול כרטיס זיכרון - יבוצע פעם בלבד בתחילת השימוש בכרטיס

מכבים את המכשיר, מכניסים את כרטיס הזיכרון מדליקים את המכשיר
בוחרים בתפריט הפונקציות Format Card
לוחצים Yes
בזמן הפעולה יציג המסך

עדכון בסיס נתונים

בפעם הראשונה בלבד
1. מכניסים את כרטיס הזיכרון (שעבר פירמוט, ראה למעלה תהליך פירמוט) למתאם ה USB
2. שומרים את הקובץ הזה לכרטיס הזיכרון (לוחצים לחצן עכבר ימני ובוחרים שמור מטרה בשם)
3. מורידים מהקישור הזה את תוכנת הניגון ושומרים אותה ישירות לכרטיס הזיכרון (לחצן עכבר ימני - שמור מטרה/יעד בשם) תוכנת ניגון

בכל עדכון שמבצעים
1. מכניסים את כרטיס הזיכרון למתאם ומחברים את הכבל לשקע USB במחשב
2. גולשים לעמוד בסיס נתונים - הורד קובץ עדכון
3. בוחרים את הקובץ המתאים ושומרים אותו ישירות לכרטיס ידי לחיצה על לחצן עכבר ימני ובחירה ב - שמור מטרה בשםמחליפים את הקובץ GDR_A.BRN בקובץ החדש
בוחרים באופציה של פתיחת הספריה כדי לראות שאכן שמרנו לכרטיס את קובץ העדכון החדש

מחזירים את כרטיס הזיכרון למכשיר ובוחרים Firmware Update

בוחרים On

בזמן הפעולה יציג המסך

לאחר זמן מסויים המסך יציג

לאחר זמן מסויים המסך יציג

בסיום העדכון המכשיר יאתחל את עצמו וידלק מחדש

כדי לבדוק שאכן בסיס הנתונים עודכן בגירסה החדשה בוחרים בתפריט Version

המכשיר יציג את גירסת בסיס הנתונים שנטענה

ניגון הסרטים שבכרטיס הזיכרון במסך המחשב

הכנס את כרטיס הזיכרון למתאם וחבר את המתאם למחשב

הורד מהקישור הזה את תוכנת הניגון ושמור אותה ישירות לכרטיס הזיכרון

הפעל את תוכנת הניגון והיא אוטומטית תשייך את כל קטעי הוידאו שבכרטיס הזיכרוןתוכל לדפדף בין קטעי הוידאו ולצפות בקטעים בעזרת הפקדים של התוכנה

הצבה נכונה של המצלמה להתרעת התנגשות וסטיה מנתיב

ראה סרט הדרכה CVRWS הפעל בתפריט את פונקצית
ניתן להפעיל התרעת התנגשות ושמירת מרחק בנפרד מהתרעת סטיה מנתיב
התרעת סטיה מנתיב - LDWS
התרעת התנגשות ושמירת מרחק - FCWS

העמד את הרכב כ 10 מטרים מאחורי רכב אחר וודא שהצלב נמצא על לוחית הרישוי של הרכב שלפניך כפי שרואים בתמונה
זה הכל אפשר להתחיל לנהוג בביטחהראה כאן סרט, כיצד פועלת המערכת