דווח לנו על מצלמה חדשה שאינה בבסיס הנתונים
שם:
כתובת דוא"ל:
סוג המצלמה:
בכביש מס
המצלמה נמצאת:
מהירות מותרת בקטע:
כיוון האכיפה:
הערות: