iRoad Quattro Full HD  

Quattro הינו המוצר הראשון בארץ המשלב גלאי רדאר ולייזר, מצלמת נהיגה, התרעה על מלכודות מהירות והתרעה על התנגשות וסטיה מנתיב.
ה- Quattro מאפשר לנהג לצלם את הנסיעה, להקליט את השמע, לשמור עליך מהתנגשות ברכב שלפניך או סטיה לשוליים ולקבל במקביל התרעות מבוססות GPS על מיקומי מצלמות מהירות, או התרעות מגלאי הרדאר והלייזר המובנים במכשיר.
הקלטת הוידאו נשמרת על גבי כרטיס זיכרון, תוכנת הניגון תציג את המסלול על גבי מפה.


מאפיינים עיקריים של המערכת

מלכודות מהירות

  הגנת GPS - התרעות על כל סוגי המצלמות, מהירות, משולבות, אור אדום (בינעירוני), נתיב ציבורי

  הגנת GPS - התרעה על נקודות בהן מבוצעת אכיפה ע"י ממלז או מצלמה ניידת או דבורה (בינעירוני בלבד)

  תפריט פונקציות עשיר מאוד להתאמת המכשיר לצרכי הנהג ראה להלן פרוט

  התרעות קוליות באיכות גבוהה
  מצבי הפעלה - 3 מצבי התרעה לבחירת הנהג

  הגנת רדאר - קליטת רדאר הדבורה ורדאר המצלמה(מולטנובה ). התרעות נפרדות, בלעדי

  הגנת לייזר 360- קליטת כל אקדחי הלייזר הפעילים בישראל ממל"ז

  ALF - פילטר לייזר דיגיטאלי מתקדם למניעת התרעות שווא בתחום הלייזר מרכבי מאזדה, וולוו, סקודה, אינפיניטי ועוד'.

  בחירת תדרים - בחירת תדרי הקליטה של הרדאר

  סינון התרעות שווא - הגדרת מהירות מינימלית לקבלת התרעות רדאר ולייזרמצלמת נהיגה
  FULL HD - הקלטת הנסיעה באיכות הקסימלית, ראה דוגמא   

  מצלמה - הקלטת הנסיעה בוידאו החל מהדלקת המנוע ועד כיבויו

  שמע - הקלטת השמע ברכב כולל התרעות המכשיר

  חותמת מהירות וזמן - צריבת מהירות הנסיעה תאריך וזמן על גבי סרט הוידאו

  WDR - תחום דינמי רחב לאיכות תמונה גבוהה   בטיחות
  בטיחות - התרעה על עיקולים מסוכנים בכביש, כניסה למנהרות, חציית מסילת רכבת

  FCWS - התרעת התנגשות ושמירת מרחק (גירסת ביטא)  

  LDWS - התרעת סטיה מנתיב (גירסת ביטא)  מחיר

מחיר מומלץ למערכת לא כולל התקנה ברכב הלקוח 4500 ש"ח +מעמ
ניתן לרכוש בחנות שלנו כולל התקנה ברכב חייג עכשיו 073-7253552
סקירת הקוואטרו על ידי

סרטים

התרעה על מצלמת מהירות ואור אדום גאטסו
התרעת אמת על ממל"ז אקדח לייזר
גלוי מלכודת הדבורה בפעילות מבצעית

גילוי מכמונת הדבורה
בדיקות גילוי ממל"ז
וידאו מוקלט במכשיר בעת התרעות התנגשות וסטיה מנתיב

תכונות

התרעה מבוססת GPS על מצלמות הגאטסו החדשות הפרוסות ברחבי הארץ, ההתרעה מדוברת עברית "מצלמת מהירות, מהירות מותרת 90 קמ"ש".
התרעה כיוונית המושמעת רק בכיוון הרלוונטי לפעולת המצלמה.
מרחק ההתרעה נקבע אוטומטית עפ"י המהירות החוקית בקטע, ככל שהמהירות גבוהה יותר מרחק התרעה גדול יותר.
התרעה מבוססת GPS על מצלמות הגאטסו המשולבות לתעוד מעבר באור אדום ומעבר באור ירוק במהירות גבוהה מהמותר, ההתרעה מדוברת עברית "מצלמת מהירות ואור אדום, מהירות מותרת 90 קמ"ש".
התרעה כיוונית המושמעת רק בכיוון הרלוונטי לפעולת המצלמה.
מרחק ההתרעה נקבע אוטומטית עפ"י המהירות החוקית בקטע, ככל שהמהירות גבוהה יותר מרחק התרעה גדול יותר.
גילוי אקדחי לייזר, התרעה מדוברת עברית "אקדח לייזר" (ממל"ז)
גילוי מלכודת הדבורה המותקנת בניידות גלויות וסמויות, התרעה מדוברת עברית "רדאר דבורה".

גילוי מצלמת הרדאר מסוג מולטנובה F6 המותקנת בניידות סמויות, התרעה מדוברת עברית "רדאר מצלמה".
התרעה מבוססת GPS לפני התקרבות לעקומה מסוכנת בכביש

רגישות קליטת רדאר מקסימלית ברמה זהה לרגישות הגלאי המוכר ולנטיין 1
תוכנה מתקדמת לסינון התרעות שווא, היוצרת גלאי עם מינימום התרעות שווא

אפשרות להגדרת מהירות סף לקבלת התרעות רדאר, רק מעבר אליה תתקבל התרעה בגלאי
במידה והרכב עומד לעבור במהירות הגבוהה מהמהירות החוקית המוגדרת בנקודת המצלמה תשמע התרעת "מהירות חורגת" ב-300 המטרים האחרונים לפני המצלמה.
במידה ומהירות הרכב תאיט למהירות קטנה מהמהירות החוקית, תיפסק התרעה זו.

פונקציות תפריט

לכניסה לתפריט יש ללחוץ סטיק לכיוון ימין
בצבע ירוק בחירה מומלצתפתח את כל התפריט | כווץ את התפריט
 • Display - קביעת תצורת מסך המכשיר
  • Camera image - תצוגת וידאו
  • Radar info - תצוגת מסך חשוכה עם נתוני גלאי הרדאר
  • GPS info - תצוגת מסך חשוכה עם נתוני GPS

 • G sensor - חיישן תאוצה
  • lock - קביעת רגישות חיישני התאוצה
   • off - פונקציה מבוטלת
   • low - רגישות נמוכה לזעזוע הרכב
   • meduim - רגישות אמצע לזעזוע הרכב
   • high - רגישות גבוהה לזעזוע הרכב
  • values - הצגת ערכי התאוצה בזמן אמת

 • GPS options
  • warning types - מצב רמת התרעות
   • All - כל ההתרעות
   • All Speed Cameras - התרעה על מצלמות מהירות קבועות וניידות
   • Fixed Speed Cameras Only - התרעה על מצלמות מהירות קבועות בלבד
  • Warning distance - כיוון המרחק ממנו תינתן התרעת "מהירות חורגת"
   • full - התרעת מהירות חורגת החל מנקודת ההתרעה
   • half - התרעת מהירות חורגת החל מחצי המרחק למצלמה
   • off - אין התרעת "מהירות חורגת"
  • Overspeed warning - התרעה על מעבר מהירות במהירות
   • 0-200 - 200 כיוון מהירות ההתרעה
   • Tolerance - 10 מרווח מהירות ההתרעה

 • Radar options - אופציות רדאר
  • Threshold - מהירות סף התרעה להתרעות רדאר ולייזר
   • No threshold - אין סף התרעה, התרעות רדאר ולייזר החל ממהירות 0 קמ"ש
   • Adaptive threshold - סף התרעה אדפטיבי - אופציה עתידית
   • Fixed threshold - סף התרעה קבוע, התרעות רדאר ולייזר החל מהמהירות שתקבע ע"י המשתמש

  • Bands - בחירת תחומי תדר להתרעה
   • X - OFF לא בשימוש בארץ כיום, לא להפעיל
   • K -OFF - לא בשימוש בארץ כיום , לא להפעיל
   • KA1 34.3Ghz - OFF - לא בשימוש בארץ כיום , לא להפעיל
   • KA2 33.8 Ghz - ON
   • LASER - ON

  • Threshold speed
   • Threshold speed - כיוון מהירות סף ההתרעה 30-130 קמ"ש 50 קמ"ש
   • Tolerance - 10 - מרווח ביטחון


 • Firmware update - עדכון תוכנה ובסיס נתונים
  • ON - הפעלת עדכון תוכנה ובסיס נתונים מכרטיס הזיכרון
  • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת זמן

 • Record - אפשרויות הקלטה
  • Time tag on Video - חותמת זמן על וידאו מוקלט
   • ON - הוידאו המוקלט כולל חותמת זמן
   • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת זמן
  • Speed tag on Video - חותמת מהירות על גבי הוידאו המוקלט
   • ON - הוידאו המוקלט כולל חותמת מהירות
   • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת מהירות
  • Shutdown - משך זמן הקלטה לאחר כיבוי מנוע
   • OFF - אין הקלטה לאחר כיבוי מנוע
   • 30 sec - המשך הקלטה של 30 שניות לאחר כיבוי מנוע
   • 60 sec - המשך הקלטה של דקה לאחלר כיבוי מנוע
   • 120 sec - המשך הקלטה של 2 דקות לאחר כיבוי מנוע

 • CVRWS - התרעת התנגשות וסטיה מהנתיב
  • LDWS - הפעלה/ביטול התרעת סטיה מהנתיב
  • FCWS - הפעלה/ביטול התרעת התנגשות

 • Sound - כיוון מערכת השמע
  • Mic - הפעלה/ביטול הקלטת השמע ברכב
   • ON - השמע ברכב יוקלט
   • OFF - השמע ברכב לא יוקלט
  • Beep - ליווי לחיצת כפתור בצליל
   • ON - מופעל
   • off - שקט
  • Volume - כיוון עצמת השמע של הרמקול
   • 1-5 - 5 רמות עצמה
   • off - שקט

 • Exposure - כיוון רמת תאורה
  • EV -2.0
  • EV -1.3
  • EV -0.7
  • EV +0.0 קיץ
  • EV +0.7 חורף
  • EV +1.3
  • EV +2.0

 • Power frequency - כיוון תדר מערכת החשמל
  • 50hz
  • 60hz
  • Auto

 • Date/time set - כיוון שעון ותאריך

 • Language - שפה

 • Format card - אתחול כרטיס זיכרון
  • YES - לפרמט את כרטיס הזיכרון
  • NO - לא לפרמט את כרטיס הזיכרון

 • Reset - איפוס הגדרות מכשיר
  • YES - איפוס להגדרות המומלצות לישראל
  • cancel - ביטול

 • Version - הצגת גירסת בסיס הנתונים שבמכשיר
  • APP - קושחה
  • DB - בסיס נתונים

מפרט טכני

נתון תכונה
F/2.8 עדשה  
140° מפתח צילום  
2.5”TFT LCD גודל מסך  
H.264 פורמט וידאו  
1920*1080@30fps רזולוציה  
Micro SD, Class6~10, up to 32G. כרטיס זיכרון  
3 axes G-sensor חיישן תאוצה  

מה בקופסא

? מה בקופסא
Quattro  
כבל מתח לחיבור ברכב  
תפס הדבקה לחלון 
8G micro SD memory card     - מתנה 
מתאם כרטיס זיכרון USB  
ספר משתמש מפורט  

מדריכים מפורטים

אתחול כרטיס זיכרון, יבוצע פעם אחת בלבד

מכבים את המכשיר, מכניסים את כרטיס הזיכרון מדליקים את המכשיר
בוחרים בתפריט הפונקציות Format Card
לוחצים Yes
בזמן הפעולה יציג המסך

כיצד מעדכנים את בסיס הנתונים

בפעם הראשונה בלבד
1. מכניסים את כרטיס הזיכרון (שעבר פירמוט, ראה למעלה תהליך פירמוט) למתאם ה USB
2. שומרים את הקובץ הזה לכרטיס הזיכרון (לוחצים לחצן עכבר ימני ובוחרים שמור מטרה בשם)
3. מורידים מהקישור הזה את תוכנת הניגון ושומרים אותה ישירות לכרטיס הזיכרון (לחצן עכבר ימני - שמור מטרה/יעד בשם) תוכנת ניגון

בכל עדכון שמבצעים
1. מכניסים את כרטיס הזיכרון למתאם ומחברים את הכבל לשקע USB במחשב
2. גולשים לעמוד בסיס נתונים - הורד קובץ עדכון
3. בוחרים את הקובץ המתאים ושומרים אותו ישירות לכרטיס ידי לחיצה על לחצן עכבר ימני ובחירה ב - שמור מטרה בשם
4. אם לא מצליחים להוריד את הקובץ בפורמט BRN יש להוריד את הקובץ המכווץ ולחלץ אותו לכרטיסמחליפים את הקובץ GDR_A.BRN בקובץ החדש
בוחרים באופציה של פתיחת הספריה כדי לראות שאכן שמרנו לכרטיס את קובץ העדכון החדש

אזהרה: את העדכון יש לבצע רק כאשר המכשיר מחובר לחשמל הרכב
מוודאים שהמכשיר כבוי
מכניסים את כרטיס הזיכרון למכשיר
נכנסים לתפריט - לחיצת סטיק ימינה
בוחרים Firmware Update
או עדכן תוכנה אם התפריט בעברית

בוחרים On

בזמן הפעולה יציג המסך

לאחר זמן מסויים המסך יציג

לאחר זמן מסויים המסך יציג

בסיום העדכון המכשיר יאתחל את עצמו וידלק מחדש

כדי לבדוק שאכן בסיס הנתונים עודכן בגירסה החדשה בוחרים בתפריט Version
או גירסאות אם התפריט בעברית

המכשיר יציג את גירסת בסיס הנתונים שנטענה

ניגון הסרטים שהקלטו במחשב

הכנס את כרטיס הזיכרון למתאם וחבר את המתאם למחשב

הורד מהקישור הזה את תוכנת הניגון ושמור אותה ישירות לכרטיס הזיכרון
אם עדין לא שמרת אותה לכרטיס

הפעל את תוכנת הניגון והיא אוטומטית תשייך את כל קטעי הוידאו שבכרטיס הזיכרוןתוכל לדפדף בין קטעי הוידאו ולצפות בקטעים בעזרת הפקדים של התוכנה

הצבה נכונה של המצלמה עבור התרעת התנגשות וסטיה מנתיב

ראה סרט הדרכה CVRWS הפעל בתפריט את פונקצית
ניתן להפעיל התרעת התנגשות ושמירת מרחק בנפרד מהתרעת סטיה מנתיב
התרעת סטיה מנתיב - LDWS
התרעת התנגשות ושמירת מרחק - FCWS

העמד את הרכב כ 10 מטרים מאחורי רכב אחר וודא שהצלב נמצא על לוחית הרישוי של הרכב שלפניך כפי שרואים בתמונה
זה הכל אפשר להתחיל לנהוג בביטחה
הקו הירוק והצלב ישארו על המסך וכך תוכל לוודא פעם בכמה ימים שאכן המצלמה לא זזה בטעותראה כאן סרט, כיצד פועלת המערכת