iRoad tester מאפיינים עיקרים
 בדיקת קליטת לייזר של גלאים

 מדמה שידור של 4 דגמים של אקדחי לייזר

 אינו בודק קליטת רדאר

 לפני הבדיקה יש לוודא שלא כוון סף התרעה כלשהו


מחיר 250 ש"ח