iRoad GDR מאפיינים עיקריים של המערכת

GDR הינו המוצר הראשון בארץ המשלב מצלמת נהיגה והתרעה על מלכודות מהירות.
ה- GDR מאפשר לנהג לצלם את הנסיעה, להקליט את השמע ולקבל במקביל התרעות מבוססות GPS על מיקומי מצלמות מהירות.
ניתן להוסיף ליחידת המצלמה יחידת גילוי רדאר ולייזר.
הקלטת הוידאו נשמרת על גבי כרטיס זיכרון הכולל תוכנת ניגון על גבי מפת גוגל.


                           

גירסת מצלמה בסיסית ללא אנטנת גילוי הרדאר ולייזר

  הגנת GPS - התרעות על כל סוגי המצלמות, מהירות, משולבות, אור אדום (בינעירוני), נתיב ציבורי

  הגנת GPS - התרעה על נקודות בהן מבוצעת אכיפה ע"י ממלז או מצלמה ניידת או דבורה (בינעירוני בלבד)

  תפריט פונקציות עשיר מאוד להתאמת המכשיר לצרכי הנהג ראה להלן פרוט

  בטיחות - התרעה על עיקולים מסוכנים בכביש, כניסה למנהרות, חציית מסילת רכבת

  התרעות קוליות באיכות גבוהה
  מצלמה - הקלטת הנסיעה בוידאו החל מהדלקת המנוע ועד כיבויו

  אזעקה - הקלטת סביבת הרכב לאחר פגיעה/זעזוע ברכב בעת חניה

  שמע - הקלטת השמע ברכב כולל התרעות המכשיר

  חותמת מהירות וזמן - צריבת מהירות הנסיעה תאריך וזמן על גבי סרט הוידאו

  מצבי הפעלה - 3 מצבי התרעה לבחירת הנהגמאפיינים נוספים כאשר משלבים את מודול גילוי הרדאר לייזר

  הגנת רדאר - קליטת רדאר הדבורה ורדאר המצלמה(מולטנובה ). התרעות נפרדות, בלעדי

  הגנת לייזר - קליטת כל אקדחי הלייזר הפעילים בישראל

  בחירת תדרים - בחירת תדרי הקליטה של הרדאר

  סינון התרעות שווא - הגדרת מהירות מינימלית לקבלת התרעות רדאר ולייזר

  תקשורת - העברת ההתרעות ממודול הרדאר ליחידת המצלמה בתקשורת אלחוטיתמחיר מומלץ לגירסה הכוללת את אנטנת גילוי הרדאר ולייזר 3980 ש"ח +מע"מ


שים לב: התקנת מודול הרדאר והלייזר תבוצע ע"י מתקין מורשה בלבד.
ההתקנה אורכת כשעתיים עד שלוש, כתלות בסוג הרכב
המחיר אינו כולל התקנה, עלות התקנה בין 200 ל- 500 ש"ח


שילוב המצלמה עם שתי יחידות גילוי רדאר ולייזר, קדמית ואחוריתשילוב המצלמה עם מודול אחד קדמי של רדאר ולייזר


התרעה על מיקום התכנות מלכודת מהירות
התרעה על מצלמת מהירות ואור אדום גאטסו
התרעה על מצלמת מהירות גאטסו

התרעה מבוססת GPS על מצלמות הגאטסו החדשות הפרוסות ברחבי הארץ, ההתרעה מדוברת עברית "מצלמת מהירות, מהירות מותרת 90 קמ"ש".
התרעה כיוונית המושמעת רק בכיוון הרלוונטי לפעולת המצלמה.
מרחק ההתרעה נקבע אוטומטית עפ"י המהירות החוקית בקטע, ככל שהמהירות גבוהה יותר מרחק התרעה גדול יותר.
התרעה מבוססת GPS על מצלמות הגאטסו המשולבות לתעוד מעבר באור אדום ומעבר באור ירוק במהירות גבוהה מהמותר, ההתרעה מדוברת עברית "מצלמת מהירות ואור אדום, מהירות מותרת 90 קמ"ש".
התרעה כיוונית המושמעת רק בכיוון הרלוונטי לפעולת המצלמה.
מרחק ההתרעה נקבע אוטומטית עפ"י המהירות החוקית בקטע, ככל שהמהירות גבוהה יותר מרחק התרעה גדול יותר.

גילוי אקדחי לייזר, התרעה מדוברת עברית "לייזר".
גילוי מלכודת הדבורה המותקנת בניידות גלויות וסמויות, התרעה מדוברת עברית "רדאר דבורה".

גילוי מצלמת הרדאר מסוג מולטנובה F6 המותקנת בניידות סמויות, התרעה מדוברת עברית "רדאר מצלמה".
התרעה מבוססת GPS לפני התקרבות לעקומה מסוכנת בכביש

רגישות קליטת רדאר מקסימלית ברמה זהה לרגישות הגלאי המוכר ולנטיין 1
תוכנה מתקדמת לסינון התרעות שווא, היוצרת גלאי עם אפס התרעות שווא

אפשרות להגדרת מהירות סף לקבלת התרעות רדאר, רק מעבר אליה תתקבל התרעה בגלאי
במידה והרכב עומד לעבור במהירות הגבוהה מהמהירות החוקית המוגדרת בנקודת המצלמה תשמע התרעת "מהירות חורגת" ב-300 המטרים האחרונים לפני המצלמה.
במידה ומהירות הרכב תאיט למהירות קטנה מהמהירות החוקית, תיפסק התרעה זו.


מערכת הכוללת מודול רדאר ולייזר

מערכת בסיסית מצלמה+גלאי GPS

פונקציות תפריט, בצבע ירוק בחירה מומלצת GDR

פתח את כל התפריט | כווץ את התפריט

 • Radar options - אופציות רדאר
  • Threshold - מהירות סף התרעה להתרעות רדאר ולייזר
   • No threshold - אין סף התרעה, התרעות רדאר ולייזר החל ממהירות 0 קמ"ש
   • Adaptive threshold - סף התרעה אדפטיבי - אופציה עתידית
   • Fixed threshold - סף התרעה קבוע, התרעות רדאר ולייזר החל מהמהירות שתקבע ע"י המשתמש

  • Threshold speed - כיוון מהירות סף ההתרעה 30-130 קמ"ש 60 קמ"ש

  • Band selection - בחירת תחומי תדר להתרעה
   • KA1 33.8Ghz - ON
   • KA2 34.3 Ghz - ON
   • K -OFF - לא בשימוש בארץ כיום , לא להפעיל
   • X - OFF לא בשימוש בארץ כיום, לא להפעיל
      
פתח את כל התפריט | כווץ את התפריט
 • Date/time set - כיוון שעון ותאריך
  • Time zone - כיוון אזור הזמן GMT+2
  • summer time - הפעלה או ביטול של שעון קיץ

 • Format card - מחיקת כרטיס זיכרון
  • YES - לפרמט את כרטיס הזיכרון
  • NO - לא לפרמט את כרטיס הזיכרון

 • Beep - ביפ לחצנים
  • ON - לחיצה על כפתור תשמיע ביפ
  • OFF - לחיצה על כפתור תהיה שקטה

 • Audio record - הקלטת שמע
  • ON - הקלטת השמע ברכב על גבי כרטיס הזיכרון
  • OFF - לא יוקלט השמע ברכב על כבי כרטיס הזיכרון

 • Display - תצוגה
  • Camera info - המסך יראה את הוידאו המוקלט
  • Radar info - תצוגת גלאי רדאר על גבי מסך חלק
  • Gps info - נתוני GPS על גבי מסך חלק

 • Display ON/OFF - מסך תצוגה
  • allways - תצוגה דולקת תמיד
  • 15 sec - תצוגת המסך תכבה לאחר 15 שניות מהדלקה
  • 1 min - תצוגת המסך תכבה לאחר דקה מהדלקה
  • off - תצוגה כבוייה תמיד

 • G sensor - חיישן תאוצה
  • low - חיישן תאוצה ברגישות נמוכה
  • meduim - חיישן תאוצה ברגישות אמצע
  • high - חיישן תאוצה ברגישות גבוהה
  • off - חיישן תאוצה מנותק

 • Shaking power ON - התחלת הקלטה בחניה בעת זעזוע הרכב
  • low - רגישות נמוכה לזעזוע הרכב
  • meduim - רגישות אמצע לזעזוע הרכב
  • high - רגישות גבוהה לזעזוע הרכב
  • off - פונקציה מבוטלת

 • Time tag on Video - חותמת זמן על וידאו מוקלט
  • ON - הוידאו המוקלט כולל חותמת זמן
  • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת זמן

 • Speed tag on Video - חותמת מהירות על גבי הוידאו המוקלט
  • ON - הוידאו המוקלט כולל חותמת מהירות
  • OFF - הוידאו המוקלט יהיה ללא חותמת מהירות

 • Extended recording - משך זמן הקלטה לאחר כיבוי מנוע
  • OFF - אין הקלטה לאחר כיבוי מנוע
  • 15 sec - המשך הקלטה של 15 שניות לאחר כיבוי מנוע
  • 1 min - המשך הקלטה של דקה לאחלר כיבוי מנוע
  • 3 min - המשך הקלטה של 3 דקות לאחר כיבוי מנוע

 • Volume - עצמת שמע רמקול
  • high - גבוה
  • medium - אמצע
  • low - נמוך
  • off - שקט

 • GPS alerts - מצב רמת התרעות
  • All - כל ההתרעות
  • All Speed Cameras - התרעה על מצלמות מהירות קבועות וניידות
  • Fixed Speed Cameras Only - התרעה על מצלמות מהירות קבועות בלבד

 • Speeding warning zone - מרחק התרעת "מהירות חורגת"
  • full - התרעת מהירות חורגת החל מנקודת ההתרעה
  • half - התרעת מהירות חורגת החל מחצי המרחק למצלמה
  • off - אין התרעת "מהירות חורגת"

 • Overspeed warning - התרעה על מעבר מהירות במהירות
  • 0-200 - כיוון מהירות ההתרעה

 • Default settings - ברירת מחדל של הגדרות
  • No
  • YES - חזרה להגדרות של ברירת מחדל

 • Version - הצגת גירסת בסיס הנתונים שבמכשיר
  • Version

    מפרט טכני
נתון תכונה
F/2.8 עדשה  
1.3M CMOS חיישן מצלמה  
110° מפתח צילום  
2.5”TFT LCD גודל מסך  
M-JPEG(AVI) פורמט וידאו  
1280*720@30fps רזולוציה  
Micro SD, Class6~10, up to 32G. כרטיס זיכרון  
3 axes G-sensor חיישן תאוצה  

? מה בקופסא
GDR  
כבל מתח לחיבור ברכב  
תפס הדבקה לחלון או תפס ואקום לפי בחירת המשתמש  
8G micro SD memory card  
מתאם כרטיס זיכרון USB  
מדריך משתמש מקוצר  מדריכים מפורטים

מדריך משתמש מקוצר 
כיצד לעדכן את המכשיר 
שאלות ותשובות 


עדכון בסיס נתונים

בפעם הראשונה בלבד:
1. מכניסים את הכרטיס למכשיר
2. מבצעים FORMAT/אתחול לכרטיס
פעולה זו כותבת לכרטיס את תוכנת הממשק לביצוע העדכונים
עכשיו הכרטיס מוכן לפעולה

כדי לבצע עדכון
1. גולשים לעמוד בסיס נתונים - הורד קובץ עדכון
2. בוחרים את הקובץ המתאים ושומרים אותו בשולחן העבודה על ידי לחיצה על לחצן עכבר ימני ובחירה בשמור מטרה בשם
3. מכניסים את כרטיס הזיכרון למתאם ומחברים את הכבל לשקע USB במחשב

4.המסך הבא אמור להיפתח אוטומטית, אם לא נפתח אוטומטית יש למצוא את כרטיס הזיכרון במחשב שלי


לוחצים על פתח ספריה כדין לעיין בקבצים, ואחר כך לוחצים על ADplayer אייקון אדום
5. מסך תוכנת נגן הכרטיס תיפתחלוחצים על אייקון גלגל השיניים שנמצא למטה

6. בחלון שנפתח לוחצים על FW upgradeמאתרים את קובץ עדכון בסיס הנתונים בשולחן העבודה או בספריה שאליה הורד הקובץ ומאשרים

7. לאחר כדקה יסתיים תהליך טעינת בסיס הנתונים החדש לכרטיס


8. מוציאים את כרטיס הזיכרון מהמתאם ומכניסים בחזרה למכשיר

9. מדליקים את המכשיר בצורה יזומה או על ידי התנעת הרכב וכאשר מופיע מסך הבית לוחצים על הסטיק עד אשר מופיע הכיתוב10. בסיום תהליך טעינת בסיס הנתונים מהכרטיס למכשיר תופיע ההודעהלוחצים לחיצה קצרה על הסטיק והמערכת תאתחל את עצמה עם בסיס הנתונים החדש

11. כדי לוודא את גירסת בסיס הנתונים שבמכשיר יש לדפדף בתפריט הפונקציות לאופציה version וללחוץ עליה

במסך שיפתח תופיע גירסת בסיס הנתונים העכשוית בדוגמא הזו 8032