UNO ו iRoad משולב

מדריכים מפורטים עם צילומי מסך

מדריך מפורט לעבודה עם חלונות 10 אחרי שמתקינים את התוכנה במחשבספר משתמש      מדריך הפעלת התוכנה     

התקנת הדרייבר בחלונות XP      התקנת הדרייבר בחלונות 7,10     

כיצד לבטל את הדרישה לחתימה דיגיטאלית של הדרייבר בחלונות 8.1  

הורדת תוכנת העדכון והדרייבר, ניתן לצרוב לדיסק או לשמור בתקיה במחשב ולהריץ ממנה את ההתקנה של התוכנה
יש לחלץ את הקובץ המכווץ לאחר ההורדה
לכניסה להתקנת התוכנה והדרייבר יש ללחוץ על הקובץ 1stAutorunExpressMenuLauncher
התוכנה של חלונות 7 מתאימה גם לחלונות 10

מדריכים מצולמים