התאמת הגלאי המשולב למשתמש
קביעת מצב גילוי הרדאר
  גלאי רדאר פעיל - הסימן יופיע מיידית בהדלקה כאשר לא נקבע סף התרעה, או כאשר מהירות הנסיעה של הרכב מעל מהירות סף ההתרעה כאשר הרכב בתנועה
  סף התרעה קבוע - התרעות רדאר יפעלו רק מעבר למהירות סף ההתרעה שנקבעה ע"י המשתמש
  סף התרעה אדפטיבי - התרעות רדאר יפעלו רק כאשר מהירות הנסיעה תהיה מעל
       למהירות הנסיעה החוקית באותו מקום - מצב זה לא מיושם בשלב זה
  התרעות מבוססות GPS - הסימן יופיע מיד אחרי חיבור הגלאי ללוינים

המצב המומלץ - סף התרעה קבוע של 60 קמ"ש