מדריך מקוצר להתקנת גלאי ברכב

המקומות המומלצים והמקומות הלא מומלצים למיקום הגלאי


הדמית השטח המכוסה על ידי קרן הלייזר הפוגעת ברכב


מיקום אופקי וישר לכיוון לפנים מבטיח רגישות קליטה מקסימלית