אירואד פלוס PLUS
הורדת תוכנת העדכון

  לחץ עכבר ימני ובחר "שמור מטרה בשם" או "save target as"

חלץ את הקובץ שהורדת

לחץ והפעל את setup.exe על מנת להתחיל את ההתקנה

ראה להלן מדריך ביצוע עדכון שלב שלבמדריכי וידאו

     

     מדריך שלב שלב כיצד לעדכן את האירואד פלוסלחץ על האייקון להפעלת תוכנת העדכון  

במידה ומופיעה הודעת השגיאה הזו יש לסגור את חלון השגיאה


לחץ BROWSE כדי לבחור קובץ בסיס נתונים מעודכן  
את קובץ בסיס הנתונים יש להוריד מעמוד הורדת בסיס נתונים כאן
בחר את קובץ בסיס הנתונים המעודכן ולחץ OPEN/פתח  

חבר את כבל ה USB למחשב
החזק את הכפתור השמאלי של המכשיר לחוץ (VOLUME)
חבר את כבל ה USB למכשיר ואחרי שניה עזוה את הכפתור
המכשיר ישמיע צליל שיעיד על חיבור המכשיר למחשב
תצוגת המכשיר תישאר כבויה במהלך העדכון
סטטוס החיבור בתוכנת העדכון יהפוך להיות CONNECTED  

לחץ על DOWNLOAD בתוכנת העדכון  

תוכנת העדכון תמחק את קובץ בסיס הנתונים הישן מהמכשיר  

ואח"כ תכתוב את בסיס הנתונים החדש למכשיר  

ותבדוק שאכן אין טעויות בכתיבת בסיס הנתונים החדש למכשיר 

לחץ OK לסיום התהליך 

לחץ EXIT כדי לסגור את תוכנת העדכון